FAQ - Często zadawane pytania

Na tej stronie wyjaśniamy terminy techniczne związane z naszymi produktami tak jasno, jak to tylko możliwe

Profesjonalny i rzeczowy

W tym miejscu chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej terminom technicznym, które pojawiają się w opisach naszych produktów. W przyszłości rozbudujemy tę stronę, aby usprawnić komunikację z naszymi klientami i stworzyć wspólną bazę.

Igła ARS (ARS = AIR Release System) składa się z cienkiego cewnika zawierającego wydrążoną igłę. Całość znajduje się w wąskim pojemniku przypominającym pióro wieczne. Odkręcenie nasadki umożliwia dostęp do igły.

Dekompresja jamy klatki piersiowej jest niezbędnym środkiem ratującym życie w przypadku napięciowej odmy opłucnowej. Przeszkolony ratownik medyczny wprowadza połączenie cewnika i wydrążonej igły (igła ARS) do górnej części klatki piersiowej. Powietrze, które dostało się do środka, może wydostać się przez utworzony w ten sposób kanał, co zapobiega zapaści płuc i wstrząsowi krążeniowemu. Po wydostaniu się powietrza wydrążona igła jest usuwana, a cewnik pozostaje w klatce piersiowej poszkodowanego.

Dzięki temu poszkodowany zyskuje cenny czas.

Igła ARS (ARS = AIR Release System) składa się z cienkiego cewnika zawierającego wydrążoną igłę. Całość znajduje się w wąskim pojemniku przypominającym pióro wieczne. Odkręcenie nasadki umożliwia dostęp do igły.

Dekompresja jamy klatki piersiowej jest niezbędnym środkiem ratującym życie w przypadku napięciowej odmy opłucnowej. Przeszkolony ratownik medyczny wprowadza połączenie cewnika i wydrążonej igły (igła ARS) do górnej części klatki piersiowej. Powietrze, które dostało się do środka, może wydostać się przez utworzony w ten sposób kanał, co zapobiega zapaści płuc i wstrząsowi krążeniowemu. Po wydostaniu się powietrza wydrążona igła jest usuwana, a cewnik pozostaje w klatce piersiowej poszkodowanego.

Dzięki temu poszkodowany zyskuje cenny czas.

Uszczelnienie klatki piersiowej jest stosowane w sytuacjach awaryjnych w przypadku urazu jamy klatki piersiowej, urazu płuc lub odmy opłucnowej.
Odma opłucnowa występuje, gdy powietrze dostaje się do przestrzeni między płucami a ścianą klatki piersiowej i zwiększa ciśnienie w płucach. Może to prowadzić do trudności w oddychaniu i stanów zagrażających życiu. Uszczelnienie klatki piersiowej to specjalny opatrunek, który nakłada się na ranę, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do jamy klatki piersiowej i zmniejszyć nacisk na płuca lub zapobiec napięciowej odmie opłucnowej.
Chest Seal składa się z folii samoprzylepnej, która jest hermetyczna i wodoodporna. Jest on nakładany bezpośrednio na ranę i tworzy barierę, która zapobiega przedostawaniu się powietrza do klatki piersiowej. Zmniejsza to nacisk na płuca i ułatwia oddychanie.
Stosowanie uszczelnienia klatki piersiowej wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być wykonywane przez przeszkolony personel medyczny lub osoby udzielające pierwszej pomocy. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji, aby osiągnąć najlepszy możliwy efekt.
Uszczelnienie klatki piersiowej jest kluczowym narzędziem w medycynie ratunkowej i może uratować życie. Zaleca się zatem zapoznanie się z jego użyciem i posiadanie go pod ręką w apteczce pierwszej pomocy.

Chitozan jest aktywnym składnikiem środków hemostatycznych Axiostat. Jest to naturalna substancja pozyskiwana głównie z muszli skorupiaków. Chitozan jest zarówno biokompatybilny, jak i biodegradowalny. Ma zdolność do szybkiego zatrzymywania krwawienia poprzez łączenie się z krwią, tworząc żelową substancję, która uszczelnia ranę.
Axiostat jest stosowany głównie w przypadku ciężkich krwotoków, na przykład w przypadku urazów spowodowanych wypadkami lub w medycynie ratunkowej. Jest łatwy w obsłudze i może być używany przez przeszkolony personel medyczny lub osoby udzielające pierwszej pomocy.
Aby prawidłowo stosować Axiostat, należy dokładnie przestrzegać instrukcji. Produkt nakłada się bezpośrednio na krwawiący obszar i lekko naciska, aby zatrzymać przepływ krwi. Należy go tam pozostawić do czasu przybycia pomocy medycznej.
Axiostat jest skutecznym narzędziem do hemostazy i może ratować życie. Dlatego zaleca się zapoznanie się z jego użyciem i trzymanie go pod ręką w apteczce pierwszej pomocy.

IFAK to skrót od „Individual First Aid Kit” i odnosi się do zestawu środków medycznych noszonych przez osoby w celu udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. IFAK jest ważną częścią wyposażenia medycznego dla personelu wojskowego, policjantów, ratowników medycznych i innych osób udzielających pierwszej pomocy.
IFAK zawiera różnorodne materiały i narzędzia medyczne potrzebne do leczenia urazów i stanów zagrożenia życia. Należą do nich sterylne opatrunki, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków, rurki nosowo-gardłowe, maski oddechowe, rękawiczki, paski do zamykania ran i wiele innych. Przedmioty te zostały starannie dobrane, aby zapewnić szybką i skuteczną pierwszą pomoc oraz środki potencjalnie ratujące życie do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej.
Jednym z przykładów znaczenia IFAK jest jego wykorzystanie w sektorze wojskowym. Żołnierze często znajdują się w niebezpiecznych sytuacjach i mogą szybko odnieść obrażenia. Zestaw IFAK pozwala im pomóc sobie lub swoim towarzyszom w takich sytuacjach, zatrzymując krwawienie, lecząc rany i utrzymując drożność dróg oddechowych. Może to stanowić różnicę między życiem a śmiercią, zwłaszcza jeśli pomoc medyczna nie jest natychmiast dostępna.
Innym przykładem jest wykorzystanie IFAK w operacjach policyjnych. Funkcjonariusze policji często są pierwsi na miejscu zdarzenia i muszą być w stanie opatrzyć obrażenia do czasu przybycia ratowników medycznych. IFAK umożliwia im szybkie i skuteczne reagowanie na rany postrzałowe, kłute lub inne urazy i zapewnia przeżycie poszkodowanym.

.

Opatrunek izraelski to specjalny rodzaj opatrunku przeznaczony do szybkiego i skutecznego tamowania krwawienia. Składa się z elastycznego bandaża i urządzenia uciskowego, które umożliwia ciasne owinięcie bandaża wokół rany i zastosowanie ucisku.
Opatrunek jest stosowany głównie w przypadku silnego krwawienia, na przykład w przypadku obrażeń spowodowanych wypadkami lub w sytuacjach wojennych. Jest łatwy w obsłudze i może być używany przez osoby udzielające pierwszej pomocy lub personel medyczny.
Aby prawidłowo używać opaski IsraeliBandage, należy dokładnie przestrzegać instrukcji. Bandaż powinien być ciasny, ale nie za ciasny, aby zatrzymać przepływ krwi bez upośledzania krążenia w kończynie.
IsraeliBandage jest ważnym narzędziem w medycynie ratunkowej i może ratować życie. Dlatego warto zapoznać się z ich zastosowaniem i mieć je pod ręką w apteczce pierwszej pomocy.

Odma opłucnowa to przedostanie się powietrza do przestrzeni między płucami a jamą klatki piersiowej (przestrzeń opłucnowa). Proces ten zwykle zatrzymuje się samoistnie w pewnym momencie. Inaczej jest w przypadku odmy opłucnowej napięciowej. W tym przypadku odpowiedni uraz (rana kłuta lub postrzałowa) powoduje, że powietrze dostaje się do jamy klatki piersiowej przy każdym oddechu. Uszkodzone płuco zapada się, a ciśnienie w klatce piersiowej wzrasta. Zmniejsza to również ilość krwi, która przepływa z ciała z powrotem do serca. Serce nie jest już w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do organizmu i dochodzi do wstrząsu krążeniowego.
Napięciowa odma opłucnowa zawsze zagraża życiu.

Pierwsza pomoc może polegać na uszczelnieniu klatki piersiowej i/lub nakłuciu igłą ARS. Stosowanie takich środków wymaga odpowiedniego przeszkolenia.

Opaska uciskowa to urządzenie medyczne służące do tamowania krwawienia. Składa się z elastycznej opaski lub mankietu, który jest owijany wokół kończyny i zaciskany w celu zatrzymania przepływu krwi. Stosowany jest głównie w sytuacjach nagłych w celu opanowania zagrażającego życiu krwawienia, zwłaszcza w przypadku poważnych urazów lub wypadków.
Użycie opaski uciskowej wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny lub osoby udzielające pierwszej pomocy. Ważne jest prawidłowe założenie opaski uciskowej, aby uniknąć uszkodzenia nerwów lub tkanek.
W technologii opaska uciskowa jest również stosowana w innych dziedzinach, takich jak lotnictwo czy inżynieria mechaniczna. W tym przypadku służy do kontrolowania przepływu cieczy lub gazów, działając jako zawór lub urządzenie odcinające.
Ogólnie rzecz biorąc, opaska uciskowa jest ważną pomocą techniczną, która może uratować życie. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak prawidłowo z niego korzystać, aby móc skutecznie działać w sytuacjach awaryjnych.

Czy wolisz spersonalizowane porady?

Nie ma problemu – wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższego numeru telefonu lub e-maila. Możesz również skorzystać z naszego formularza oddzwonienia, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.